ROT-avdrag

ROT-avdraget är till för alla privatpersoner som äger sin egen bostad. ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. När du behöver anlita någon tjänst inom något av dessa områden har du som är privatperson möjligheten att få göra ett skatteavdrag på din inkomstskatt som allra mest 1/3 av summan, baserat på hela kostnaden under ett kalenderår och som mest 50.000 SEK. ROT-avdraget gäller inte införskaffandet av material, endast tjänsterna. 

Villkor för dig – ROT-avdraget

För att du ska få göra ett ROT-avdrag ställs det några krav på dig som privatperson. Dessa är:

 • Du måste vara myndig och ha fyllt 18 år under året som du gör ROT-avdraget.
 • Huset eller tomten där tjänsten utförs måste du äga. Som hyresgäst kan du alltså inte göra ROT-avdrag.
 • Det är ett krav att du ska bo i huset, bostadsrätten, fritidshuset, sommarhuset eller radhuset för att du ska få göra ROT-avdraget.
 • Du får göra ROT-avdrag på fritidshus och sommarhus.
 • Du får även ROT-avdrag även för hus där dina föräldrar bor, men kravet är att det är du som betalar för tjänsten.
 • Om du ska renovera eller göra tomtändringar så ska huset återställas i sin ursprungliga form, om det är så att huset är yngre än 5 år.
 • Ska du göra reparation, ombyggnad eller tillbyggnad i en bostadsrätt ska det vara inom bostadsrättens väggar, tak och golv.

Vi uppfyller alla villkor för ROT-avdrag

Företaget som du anlitar måste också uppfylla alla villkor för ROT-avdrag, och det gör vi. Du kan vara trygg med att vi uppfyller allt som krävs för att du ska kunna gör ett ROT-avdrag.

De villkoren är:

 • Tjänsten som utförs måste vara i Sverige
 • Företaget ska ha F-skattsedel
 • Du kan även anlita en privatperson för det, men då måste du ersätta den personens arbetsgivaravgift och betala in skatt för den personen. Det är du som i så falla blir en personens tillfälliga arbetsgivare.
 • Däremot får du inte anställa en släkting till dig som utför tjänsten.