Dränering Enskede

Vi erbjuder dränering i Enskede. Behöver du en dränering utförd i ditt hus, radhus, fritidshus eller sommarhus i Enskede? Då är det oss du ska anlita för en dränering i Enskede. Vi har lång erfarenhet och de rätta maskinerna för en effektiv dränering. Är det så att du funderar om det verkligen är nödvändigt med en dränering runt ditt hus? Då är vårt entydiga svar; ja. En dränering behövs med regelbundenhet, inte så ofta men efter 20-30 år behöver en fastighetsägare göra en dränering, lägga ner dräneringsrör eller dräneringsskivor runt huset. 

Kontakta oss om du har frågor om dränering i Enskede!

CIMG0575_[md5;8c0a08d2bf7630c83581ad52e6f22b00]

Så utför vi dränering i Enskede

Det första som vi brukar göra är att ge en offert för en dränering i Enskede. Detta för att du ska veta vad det kostar, och undvika överraskningar som du helst inte vill ha. Med tanke på den stora nederbörd som vi upplever i Enskede och i Stockholm i stort, cirka 500 mm/år, enligt SMHI, är det viktigt att se till att ens hus inte blir utsatt för risken att drabbas av fukt. Våra hus tar emot mycket regn och snö. När huset är nybyggt lägger byggaren in dräneringsrör som leder bort vatten från huset. Men efter 20-30 år behöver de bytas ut. 

Vi är varsamma när vi kommer ut med vår grävmaskin och gräver runt ert hus. Finns det plattor, buskar eller träd, flyttar vi på det. Sedan gräver vi runt huset tills vi kommer till dräneringsrör eller dräneringsskivor. Vi tar bort de gamla rören och skivorna och ser efter hur fuktigt det är. Utifrån den beräkningen lägger vi sedan nya dräneringsrör, eller skivor och ser till så att allt vatten leds bort från huset.

Rimligt pris på dränering

Vi arbetar med anpassade grävmaskiner. Det innebär att även om tomten inte är så stor, gräver vi med grävmaskiner anpassade i storlek efter er trädgård och själva fastigheten. Oss kan ni lita på när det kommer till att ta hänsyn till omkringliggande träd, buskar och själva huset. Vi tar aldrig mer i pris för vår dränering i Enskede än vad som är rimligt för arbetsmängden och tjänsten.

När det väl är uppgrävt, lägger vi dräneringsrör eller dräneringsskivor som effektivt leder bort fukt och vatten bort från huset. Syftet med dräneringen är att ni inte ska behöva göra det igen, förrän om många år. Därför ser vi till att när vi dränerar ska det hålla för lång tid framöver.

Ta gärna kontakt om ni har några frågor om dränering i Enskede!

Ref_01_md5fcf7c29796636564b421b1ca1c30c7d8-3
Ref_06_md5e7dc93cf3f0e7730e4ccb423f068d967-2

Låta bli att dränera?

Det finns många händiga privatpersoner, det vet vi, efter att ha arbetat i många år inom branschen. Men inte alltför sällan händer det att det uppkommer skador på huset eller trädgården då det är svårt att hantera en grävmaskin som man inte använder i sitt dagliga arbete. 

Våra grävmaskinister är vana att hantera sin grävmaskin. Vi kommer åt även på små ytor och kan hantera grävmaskinen så att den inte förstör gräsmatta, trädgård, buskar och träd – och som framför allt är varsam om huset där vi utför vår dränering i Enskede.

Ta gärna kontakt om du har frågor om dränering i Enskede, vi svara på alla era frågor!