Anläggningsmaskiner

Lutningslaser

Lutningslasern helt självhorisonterande och har exakt lutningsmekanism.

Användningsområden:

Vid alla tillfällen där vanligtvis optiska avvägare används!

Hyra

500 kr/dag

Markvibrator

Vår lilla runda markvibrator, är särskilt lämplig för kompaktering av grus och småsten i trånga utrymmen som t.ex. kabelgravar. Den kan vändas på en diameter lika stor som sin egen bottenplatta. Ingen särskild backmekanism behövs.
Hyra
262,50 kr/dag 1 Därefter 197,50 kr/dag Utkörning & bränsle tillkommer

Gallervält

Gallervält används ofta i samband med nysådd för att få en så bra yta som möjligt.

Hyra

100 kr/ dag ex moms.​

Blästerutrustning med skyddspaket

Hyra

1450 kr kr/dag ex moms.

Atlas Copco XAS 96

Dieseldriven kompressor på 8 bar.

Tillbehör

luftslang,blåsrör

Hyra

950 kr/dag ex moms.