containers

Container 12m3

Den här container är lämplig för schaktmassor:
–  Grus
–  Sten
–  Jord

Hyra

Pris från 1250 kr ex moms.

Container 20m3

Den här container är lämplig för:
–  Grenar
–  Trädgårdsavfall
–  Brännbart avfall
–  Löv

Hyra

Pris från 1250 kr ex moms.

Stor container

Container 30m3

Den här container är lämplig för:
–  Grenar
–  Trädgårdsavfall
–  Brännbart avfall
–  Löv

Hyra

Pris från 1250 kr ex moms.